Hînkirina ragihênerî bo zarok û sîpeyan – rêberê mamosteyan

Ev rêber alîkarîya mamosteyan dike da ku nezanîya di ragihandinê de ya li cem zarok û sîpeyan tune bikin û alîkarîya mamoste dike ku ew çalakîya herî guncan ji bo şagirdên xwe bibijêre ku ev çalakî girêdayî zanistên civakî ye her weha pratîk e û li gel jî hin têgînên teorî hene.

Armanca vî rêberî ew e ku:

Nerm be: mamoste bikaribe bi rêya wî awayekî çêkirina çalakîyên guncan bo şagirdên xwe nas bike her weha dema çêkirina vê çalakîyê jî  ku mamoste bikaribin nezanîya di warê ragihandinê de di mijarên xwe yê hînkirinê de tune bikin, lê rêberê ragihandinê li gel zaniest û hunerên civakî diguncune.

Bi awayekî pratîk: çalakî û kaxezên kar çalakîyên pratîk û yên teorî bo tunekirina nezanîya di ragihandinê de li xwe digire û bandora vê tevlêkirinê di dema pêşkêşkirina têgînên nû de xuya dike.

Tu dikarî vî rêberî bi zimanê Erebî bi rêya vê lînkê ji xwe re daxe.