Piştgirîya SCMê bike

Hun dikarin alîkarîya Navenda Sûrîyayî ya Ragihandinê û Azadîya Derbirînê bi rêya bêşkirina bo vê hisabê:

Bank Name: Credit Mutuel

Account holder: CENTRE SYRIEN DE MEDIAS ET DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

IBAN: FR76 1027 8060 5000 0211 2650 116

Cod BIC:CMCIFR2A

PayPal: