Piştgirîya SCMê bike

Hun dikarin alîkarîya Navenda Sûrîyayî ya Ragihandinê û Azadîya Derbirînê bi rêya bêşkirina bo vê hisabê:

Account holder: CTRE SYRIEN MEDIAS LIBERTE EXPRE

IBAN: FR76 4255 9000 0341 0200 4233 831

Cod BIC:CCOPFRPPXXX